Εταιρεία

You Are Here: Home / Εταιρεία

Η επιχείρηση “Βουκελάτος Νικ. Γεώργιος” ιδρύθηκε το 1994 και εξειδικεύεται σε ειδικά τεχνικά και δομικά έργα.

Αρχικό βασικό αντικείμενο δραστηριότητας υπήρξε η κάλυψη της βιομηχανίας με ειδικά Η/Μ έργα και έργα προστασίας περιβάλλοντος και επεξεργασίας ύδατος. Επίσης, η δομική προστασία του βιομηχανικού κτηρίου από διάβρωση και η κάλυψη των κτιριακών υποδομών βάσει των απαιτήσεων του συστήματος HACCP στη βιομηχανία τροφίμων.

Από το 1998 αναπτύχθηκε ιδιαίτερα το τεχνικό και εμπορικό αντικείμενο των δομικών έργων, με έμφαση πέραν του βιομηχανικού κτηρίου και στα μεγάλα τεχνικά έργα (Ολυμπιακά έργα, Αττική Οδός, οδοποιία, γεφυροποιία, ανισόπεδοι κόμβοι κτλ) και στο επαγγελματικό και οικιστικό κτήριο.

Η επιχείρηση με την πάροδο του χρόνου και την αποκτηθείσα εμπειρία από τη συμμετοχή της σε τεχνικά έργα, εξελίχθηκε σε εμπορική-τεχνική με αντικείμενο την εμπορία ειδικών δομικών υλικών, μονωτικών, δομικών χημικών, χημικών κατασκευών κτλ και την εκτέλεσε ειδικών τεχνικών έργων με αντικείμενο την επισκευή και την ενίσχυση κτηρίων, την υγρομόνωση και στεγάνωση, τη θερμομόνωση-θερμοπρόσοψη-ενεργειακή αναβάθμιση και την κατασκευή ρητινούχων δαπέδων (εποξειδικά, πολυουρεθανικά κτλ).