Τεχνικό Τμήμα – Κατασκευές

You Are Here: Home / Τεχνικό Τμήμα – Κατασκευές

Η επιχείρηση “Βουκελάτος Νικ. Γεώργιος” με ιδιόκτητα συνεργεία και εξοπλισμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα και εγγυημένα τα ακόλουθα τεχνικά έργα:

A. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
 • Πάκτωση και αγκύρωση
 • Αποκατάσταση διατομής σκυροδέρματος
 • Ρητινοενέσεις
 • Χιτώνια
 • Ανθρακοϋφάσματα-ανθρακοελάσματα
 • Ενίσχυση/αποκατάσταση τοιχοποιίας

0005 0001 0002 0003 0004 0009 0010 0008 0006 0007 0011 0012 0014 0015

 

 

Β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 • Θερμομόνωση ταρατσών
 • Θερμοπρόσοψη κτιρίων

0001 0002

 

 

 

Γ. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

 • Πολυουρεθανική επαλειφόμενη ελαστομερής μεμβράνη (hyperdesmo)
 • Ασφαλτόπανα
 • Θερμοσυγγολούμενες μεμβράνες
 • Τσιμεντοειδή επαλειφόμενα
 • Υβρίδια πολυουρεθάνης/ασφάλτου
 • Σφράγιση αρμών

0004 0002 0001 0006 0009 0012 0005 0003 0010 0013 0008 0014 0007 0015 0016 0011

 

 

 

Δ. ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ

 • Εποξειδικά δάπεδα (βαφή, επάλληλων στρώσεων, διάστρωση)
 • Πολυουρεθανικά δάπεδα (βαφή, επάλληλων στρώσεων, διάστρωση)
 • Αντιστατικά δάπεδα
 • Ειδικά δάπεδα ψυκτικών θαλάμων και θαλάμων βαθειάς κατάψυξης
 • Mortar
 • Τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα
 • Βιομηχανικά
 • Σταμπωτά

0005 0002 0003 0004 0001 0009 0006 0007 0011 0008 0015 0010 0013 0017 00140012 0018 0016 0020 0019

 

consite bwworker ora red dapedo rhti